element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku ze zmniejszeniem liczby strajkujących nauczycieli w naszym przedszkolu od 17 do 19 kwietnia 2019r. (tj. środa do piątek) zapewniamy opiekę dla 50 dzieci (2 grupy).  Zainteresowanych rodziców proszę w dniu dzisiejszym o kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i wsparcie. 

Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.

czytaj dalej...

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

SZANOWNI RODZICE !!!Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku ze zmniejszeniem liczby strajkujących nauczycieli w naszym przedszkolu od 17 do 19 kwietnia 2019r. (tj. środa do piątek) zapewniamy opiekę dla 50 dzieci (2 grupy).  Zainteresowanych rodziców proszę w dniu dzisiejszym o kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i wsparcie.                                              

Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 16 kwietnia 2019r. tj. wtorek w naszym przedszkolu zostają zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.

 

Dziękując Państwu za zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.

 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 15 kwietnia 2019r. tj. poniedziałek w naszym przedszkolu zostają zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.

 

Dziękując Państwu za zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 12 kwietnia 2019r. tj. piątek w naszym przedszkolu zostają zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.


Dziękując Państwu za zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 11 kwietnia 2019r. w naszym przedszkolu zostają zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.

Dziękując Państwu za zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 10 kwietnia 2019r. w naszym przedszkolu zostają zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 660 637 327.                                                                                                                                                             Dziękując Państwu za zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.


 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z przystąpieniem


wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej zajęcia w dniu 9 kwietnia 2019r. w naszym przedszkolu zostają


zawieszone. W wyjątkowych sytuacjach jestem jako Dyrektor jedynym nauczycielem, który może zapewnić

 

opiekę 25 dzieciom. Proszę w dniu dzisiejszym w takich przypadkach o indywidualny kontakt telefoniczny pod

 

numerem 660 637 327.

 

 

Jednak licząc na Państwa zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu w domu.   Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową oraz na facebook’u przedszkola.


 

 

 

 

 

W związku z brakiem porozumienia i zakończeniem na dzień 7 kwietnia rozmów od 8 kwietnia 2019r. rozpoczyna się strajk.

Zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019r. w naszym przedszkolu zostają zawieszone.

Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową  oraz nafacebook’u przedszkola.

 


W związku z ogłoszoną akcją strajkową oraz prawdopodobnym przystąpieniem wszystkich nauczycieli do akcji strajkowej, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i realny brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki dzieciom informuję, że zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019r. w naszym przedszkolu zostają zawieszone. Licząc na Państwa zrozumienie zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu.

Dalsze informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową  oraz na facebook’u przedszkola.Uwaga Rodzice

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 118 w Krakowie informuje, że w związku z możliwością podjęcia przez nauczycieli naszego przedszkola akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019r. nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieciom w przedszkolu.

 

  1. W sytuacji, gdy z powodu przystąpienia nauczycieli do strajku dyrektor nie może zapewnić  bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu na podstawie Art. 10 ust 1 pkt 1 i art. 68 pkt 3 oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 18 art. 3 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach”, składa do Organu prowadzącego wniosek o zawieszenie zajęć w przedszkolu. Zawieszenie oznacza zamknięcie przedszkola i nie przyjmowanie dzieci.

  1. Jeżeli zostanie ogłoszony strajk  Dyrektor po uzyskaniu zgody od Organu Prowadzącego powiadomi Rodziców o zawieszeniu zajęć w przedszkolu. Rodzice zostaną powiadomieni poprzez: - stronę internetową przedszkola www.przedszkole118.pl

- stronę www.facebook.com/p118krakow

- ogłoszenie na tablicy w przedszkolu.

3. Jeżeli strajk zostanie odwołany po podjęciu decyzji o zawieszeniu zajęć, np. w niedzielę wieczór, pracownicy przystępują do pracy, odwołujemy zawieszenie zajęć, rodzice dowiadują się o tym z mediów lub poprzez wyżej wymienione środki informacyjne i przyprowadzają dzieci do przedszkola.

4. Jeżeli w poniedziałek okaże się, że strajk będzie nadal trwał w danym przedszkolu Dyrektor wnioskuje do Organu prowadzącego o kolejny dzień zawieszenia zajęć.

ROZMOWY TRWAJĄ O DECYZJACH ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANIZapisy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 1 marca do 29 marca 2019r.

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego od 1 marca 2019r. od godz. 8.00 poprzez stronę dla rodziców www.krakow.formico.pl
  2. 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r. i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.
  3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności.

TERMINARZ REKRUTACJI:

1 marca – 29 marca 2019r. - wprowadzanie wniosków przez rodziców poprzez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz składanie wypełnionych wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu /dni i godziny podane poniżej/

26 kwietnia 2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym jako pierwsze.

29 kwietnia – 10 maja 2019r. do godz. 16:00 – potwierdzenie woli przyjęcia

13 maja 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji do dyrektora przedszkola)

27 maja – 28 czerwca 2019r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 

 

 

 

Wnioski wraz z dokumentami   o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w kancelarii przedszkola od 01.03 - 29.03.2019r.            w godzinach:

 

 

poniedziałek -     8.00 – 16.00

wtorek  -             dzień bez stron

środa  -               8.00 – 11.30

czwartek-           12.30 –16.00

piątek -               8.00 – 11.30

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia