element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
 2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
 4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz.
 5. Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
 6. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
 7. Nigdy nie mów "zrobisz to, bo tak chcę" - jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 8. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczuł byś się, będąc dzieckiem.
 9. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

 

Dojrzałość szkolna dziecka - informacje dla rodziców


Oto 20 pytań - wskaźników dojrzałości szkolnej sześciolatka, które mogą wykorzystać rodzice do obserwacji swojego dziecka (W. Brejnak "Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli", Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa Adam, Warszawa 1993, s. 68-69):

 1. Czy dziecko potrafi obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania i pisania? Czy koloruje obrazek, nie wychodzi poza linię? Czy rysuje postać człowieka, zachowuje podstawowe propozycje poszczególnych części ciała?
 2. Czy potrafi lepić z plasteliny lub gliny ? Czy potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej ?
 3. Czy potrafi grupować różne przedmioty według barw, kształtu i wielkości ? Czy potrafi sortować znane mu przedmioty lub ich obrazki, według określonej zasady, np. owoce, zwierzęta, zabawki, pojazdy, itp. ? Czy potrafi wybierać takie same litery, wyrazy ? Czy potrafi złożyć np. widokówkę rozciętą na kilka części ?
 4. Czy potrafi wymienić kilka różnic w dwóch pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach ?
 5. Czy potrafi dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np.: krowa-mleko, koń-furmanka, liść-drzewo, pasta do zębów –szczoteczka itp.?
 6. Czy potrafi wyodrębnić z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków lub innych zwierząt ?
 7. Czy potrafi wyróżnić głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu ? Czy potrafi zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne, np.: półka – bułka, Tomek – domek itp.?
 8. Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?
 9. Czy potrafi podzielić wyraz na sylaby, np.: lo-ko-mo-ty-wa ?
 10. Czy potrafi rozwiązać proste zagadki typu: chodzi i bije, a nie je i nie pije; posadzisz je wiosną, to latem grzechotki wyrosną ?
 11. Czy swobodnie (również wspak) umie liczyć kolejno minimum do 20, a po przeliczeniu potrafi powiedzieć, ile jest przedmiotów ? Czy umie w pamięci dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiętnego ?
 12. Czy potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze i na obu nogach ? Czy potrafi stać przez chwilę na jednej nodze z zamkniętymi oczami ? Czy sprawnie rzuca i łapie piłeczkę ?
 13. Czy potrafi samo zasznurować sznurowadła, zapinać guziki ?
 14. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej ? Czy potrafi pokazać prawą rękę czy lewe ucho u osoby stojącej na wprost ? Czy posługuje się zawsze jedną ręką - którą ?
 15. Czy potrafi zgodnie bawić się w grupie, np. budując z kimś zamek z klocków, czy współdziała przy tym , czeka na swoją kolej itp. ? Czy zawsze kończy rozpoczęta zabawę, a po skończonym zajęciu sprząta po sobie ?
 16. Czy potrafi przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki czy muzyki ?
 17. Czy opowiadając, np. co przedstawia dany obrazek, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję ? Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski ? Czy wymowa jest poprawna również pod względem gramatycznym ?
 18. Czy umie podporządkować się poleceniom słownym, jest w miarę zdyscyplinowane ? Czy potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego ?
 19. Czy wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice ?
 20. Czy przy rozstaniu z opieką (np. w przedszkolu) jest pogodne ? Czy łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi ?
 21. Czy w działaniu jest dość szybkie oraz w miarę swobodne i samodzielne ? Czy zachowuje się odpowiednio do sytuacji ?

Rodzic ważnym partnerem dla nauczyciela

W procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu, muszą również brać aktywny udział rodzice. Aby tak się stało, powinna istnieć faktyczna i efektywna współpraca między nauczycielami zajmującymi się dziećmi przez kilka lat oraz rodzicami odpowiedzialnymi za dzieci przez całe ich niedorosłe życie.
Rodzice najwięcej wiedzą o dziecku, ich informacje i doświadczenia sięgają wstecz. Rodzice (pod warunkiem, że mają dobry kontakt z dzieckiem) mogą być dla nauczycieli źródłem wiedzy o aktualnych przeżyciach dziecka. Przedszkole może wspomagać, współpracować, wzmacniać lub kompensować braki w opiece rodzicielskiej. Nie zastąpi jednak rodziców, nie weźmie za dziecko odpowiedzialności i dopóki rodzice mają nieograniczone sądownie prawa rodzicielskie, nie wolno nauczycielom przedszkola robić niczego wbrew ich woli.

Nauczyciel w przedszkolu opiekuje się dzieckiem w czasie kiedy rodzice pracują, nauczyciel dostarcza dziecku okazji do rozwijania umiejętności, stwarza sytuacje wychowawcze, dba o jakość propozycji programowych. Nauczyciel powinien w ważnych sprawach uwzględniać zdanie rodziców, nawet, jeżeli uważa, że rodzice nie są ekspertami, np. nikt nie ma prawa robić dziecku badań lub testów psychologicznych bez zgody rodziców.

Prawdziwe partnerstwo i współpraca nie są łatwe. Obie strony wciąż wiele dzieli, obie strony potrzebują wiedzy, umiejętności i okazji, aby mogły zbliżyć się do siebie.


Co może dać każdej z zainteresowanych stron dobry kontakt ?


Nauczyciele: Rodzice:
 1. Więcej wiedzą o dziecku, łatwiej im się pracuje.
 2. Czują się bezpieczniej, wiedzą, że ich praca znajduje zrozumienie, że nie działają w próżni.
 3. Mają możliwość korekty działań wychowawczych, tak, żeby jak najlepiej zaspokajały potrzeby dzieci.
 4. W trudnych sytuacjach mogą liczyć na współpracę rodziców.
 5. Czują się docenieni, traktowani jak partnerzy.
 1. Mają więcej informacji o dziecku, lepiej je poznają, zaspokajają ciekawość i poczucie dumy z dziecka.
 2. Czują się bezpiecznie wiedząc, że w każdym momencie spotkają się ze zrozumieniem i zainteresowaniem u
  nauczyciela.
 3. Mają możliwość zwiększania swoich
  kompetencji wychowawczych, w sytuacjach kryzysowych mogą sprawniej udzielić pomocy dziecku.
 4. Czują się ważnymi osobami, partnerami w wychowaniu.
 5. Są śmielsi w proszeniu o pomoc i dzieleniu się trudnościami.

 

 

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia