element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDWOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 27 MAJA DO 4 CZERWCA 2019 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co w rekrutacji „ marcowej”).                                                                                                                                            

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji           „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118  W KRAKOWIE

Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej oraz wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 od 27 maja do 4 czerwca 2019r. wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek: 12.30 – 15.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

czytaj dalej...

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDWOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 27 MAJA DO 4 CZERWCA 2019 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co w rekrutacji „ marcowej”).                                                                                                                                            


Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji  „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118  W KRAKOWIE

Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej oraz wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 od 27 maja do 4 czerwca 2019r. wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek: 12.30 – 15.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY W PRZEDSZKOLU NR 118 DLA DZIECI MŁODSZYCH
3 – 4 LATKÓW

 

Czas od – do

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

 

8.00 – 8.20

Zabawy dowolne spontanicznie podejmowane przez dzieci (manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i inne.)

20 min. Z.D

8.20 – 8.25

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela

5 min. Z.O

8.25 – 8.55

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, higieniczne, śniadanie, mycie zębów

30 min. Cz. O

8.55 – 9.35

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci – samorealizowanie się dzieci w różnych formach aktywności

40 min. Z.D

9.35 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej organizowane przez nauczyciela

 

25 min. Z.O

10.00 – 10.15

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się

15 min. Cz. O

10.15 – 11.35

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, parku, spacery, wycieczki,

80 min P.P

11.35 – 11.50

Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie

15 min. Cz. O

11.50 – 13.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad,

70 min. Cz.O

13.00 – 14.20

Leżakowanie - relaksacja przy muzyce lub bajkach

 

14.15 – 14.50

Ubieranie się dzieci, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek

 

14.50 – 15.00

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela

 

15.00 – 17.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub ogrodzie, zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

 

Z.D. - zabawy dowolne -                 60 min.

Z.O. - zajęcia organizowane -         30 min.

P.P. - pobyt na powietrzu -              80 min.

Cz. O. - czynności organizacyjne - 130 min.

 

Razem – 300 min._____________________________________________________________________________
RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY W PRZEDSZKOLU NR 118 DLA DZIECI STARSZYCH
5 i 6 - LATKÓW

 

Czas od – do

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

 

8.00 – 8.15

Zabawy dowolne spontanicznie podejmowane przez dzieci (manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i inne.)

15 min. Z.D

8. 15 – 8.25

Zestaw ćwiczeń porannych

10 min. Z.O

8.25 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, higieniczne,

 

5 min. Cz. O

8.30 – 8.50

Śniadanie, pełnienie dyżurów

20 min. Cz. O

8.50 – 9. 15

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci – samorealizowanie się dzieci w różnych formach aktywności

25 min. Z.D

9.15 – 9.30

Czynności porządkowe, pełnienie dyżurów

15 min. Cz. O

9.30 – 10.20

Zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej organizowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie

 

50 min. Z.O

10.20 – 10.30

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się

10 min. Cz. O

10.30– 11.40

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, parku, spacery, wycieczki,

70 min P.P

11.40 – 11.50

Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie

10 min. Cz. O

11.50 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe

10 min. Cz. O

12.00 – 12.40

Obiad, mycie zębów

40 min. Cz. O

12.40 – 13.00

Zabawy dowolne spontanicznie podejmowane przez dzieci

20 min. Z. D

13.00 – 14.10

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela, praca z dzieckiem zdolnym i z deficytami rozwojowymi, zajęcia dodatkowe nieodpłatne,

 

14.10 – 14.20

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela

 

14.20 – 14.30

Czynności samoobsługowe, higieniczne,

 

14.30 – 15.00

Podwieczorek

 

15.00 – 17.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

Z.D. - zabawy dowolne -                 60 min.

Z.O. - zajęcia organizowane -         60 min.

P.P. - pobyt na powietrzu -              70 min.

Cz. O. - czynności organizacyjne - 110 min.

 

Razem – 300 min.

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia