element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Nie każde jednak dziecko przebywa tę trudną i pełną wyzwań drogę w taki sam sposób, jak byśmy tego oczekiwali.

Pierwszy etap uczenia się dziecka obejmuje następujące obszary:

  • dotyk,
  • smak i węch,
  • wzrok,
  • słuch (w tym ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wstępne do nauki mowy).

Rozwijanie tych zmysłów i ich integracja pozwoli dziecku właściwie interpretować napływające informacje, a następnie na nie reagować.

Na tym etapie znajdują się również ćwiczenia rozwijające motorykę , których celem jest wyrabianie świadomości własnego ciała, poznanie jego schematu i orientacji w przestrzeni.

 

Ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku

 

Dotyk, zmysł dotyku, jest to zdolność odczuwania działania bodźców mechanicznych na skórę i niektóre błony śluzowe. Najgęściej receptory dotyku rozmieszczone są na opuszkach palców, w skórze warg i na koniuszkach języka.

Dotyk jest najbardziej rozległym zmysłem, ponieważ cała powierzchnia skóry jest zakończeniem nerwów czułych na dotyk.

Ćwiczenia proponowane w tej części podzielone zostały na cztery grupy:

a)      ćwiczenia zmierzające do poznania samego siebie,

b)      ćwiczenia zmierzające do poznania doznań termicznych,

c)      ćwiczenia zmierzające do rozpoznawania różnych struktur powierzchniowych,

d)     ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem, przekazywania mu informacji i emocji.

 

Ćwiczenia zmierzające do poznania samego siebie

Grupa ćwiczeń mająca ogromne znaczenie dla rozwoju orientacji w schemacie własnego ciała. Dziecko, poznając własne ciało, wyznacza jego granice, co pozwala mu na ukształtowanie poczucia własnej tożsamości i odrębności.

š Ćwiczenia pozwalające na poznanie własnych rąk: zaciskanie pięści, otwieranie dłoni, składanie dłoni na stronie wewnętrznej i zewnętrznej (palce przylegające jeden do drugiego), rozkładanie dłoni na stronie wewnętrznej i zewnętrznej (palce rozsunięte), łączenie dłoni stroną wewnętrzną, zewnętrzną, poruszanie kolejno palcami dłoni, łączenie palców obu dłoni jednocześnie i po kolei;

š Poznanie rąk: wyczuwanie ramion, łokci, nadgarstków;

š Wyczuwanie dłoni, palców poprzez uderzanie w swoje nogi i w podłogę (jedną ręką, obiema, palcami);

š Ćwiczenia pozwalające na poznanie i wyczuwanie własnych nóg: dotykanie stopą podłoża, uderzanie stopą o podłoże, uderzanie piętą o podłoże, uderzanie palcami o podłoże, łączenie stóp, klaskanie stopami, chodzenie na całych stopach, chodzenie na piętach, chodzenie na palcach, chodzenie na sztywnych nogach i na miękkich nogach, bieganie;

š Wyczuwanie swojej głowy z otwartymi, następnie z zamkniętymi oczami: dotykanie czubka głowy, boku głowy, uszu, twarzy: czoła, oczu, policzków, nosa, ust, języka, brody.

š Poznawanie i wyczuwanie pleców i pośladków (leżenie na plecach, łączenie łopatek, rozkładanie łopatek – skulanie pleców, przesuwanie się na pośladkach, przesuwanie się do przodu, do tyłu);

š Poznawanie brzucha (leżenie na brzuchu, przemieszczanie się w pozycji leżącej na brzuchu: dookoła własnej osi, do przodu, do tyłu);

š Oglądanie swojej sylwetki w lustrze (zabawy „to jestem ja”, wskazywanie kolejnych części ciała, dotykanie, poruszanie wskazaną częścią ciała, zakrywanie, automasaż);

š Nazywanie części ciała, pokazywanie ich na sobie i drugiej osobie.

 

Ćwiczenia zmierzające do poznania doznań termicznych

Najbardziej korzystną formą zajęć z dziećmi są tutaj ćwiczenia w wodzie. Pozwalają one dziecku na poznanie możliwości własnego ciała, rozwijają motorykę dziecka, dają możliwość wykonywania odpowiednich ćwiczeń w połączeniu z reakcją na doznania termiczne:

W tej grupie wyodrębnimy:

a) zabawy i ćwiczenia w wodzie,

b) zabawy i ćwiczenia z wodą.

 

Zabawy i ćwiczenia w wodzie

Ćwiczenia w wodzie powinny odbywać się w odpowiednich warunkach. Należy zwrócić uwagę na temperaturę wody (powinna ona wahać się między 34° a 36° C), na czas zabaw w wodzie (nie dłużej niż 20-30 minut) oraz przede wszystkim na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Dziecko uczestniczące w ćwiczeniach w wodzie musi mieć zapewnione poczucia bezpieczeństwa, należy unikać chlapania twarzy, nagłych, gwałtownych ruchów.

Propozycje zabaw i ćwiczeń:

š „Idzie deszcz”

- uderzanie dłońmi o powierzchnię wody (chlap, chlap),

- skrapianie drobnymi kropelkami wody (kap, kap),

- uderzanie palcami o wodę (chlup, chlup),

Wrzucanie wybranego przedmiotu do wody (plusk, plusk).

š „Gdzie twoja ręka” – ćwiczenia w rozróżnianiu części ciała (polewanie wodą kolejno wskazywanych części ciała),

š „Przelewani” (napełnianie pojemnika na wodę i przelewanie wody z jednego naczynia do drugiego),

š „Pływające przedmioty” (wkładanie do wody pływających przedmiotów, zabawy, co pływa, co tonie).

 

Zabawy i ćwiczenia z wodą

Ćwiczenia i zabawy z wodą mają za zadanie:

- wdrażanie dziecka do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z wody;

- wdrażanie do umiejętnego korzystania z wody (jak i gdzie mogę bawić się z wodą);

- wstępne zapoznanie dziecka z różnymi formami wody;

- z jej przeznaczeniem;

- z rodzajami.

Podczas prowadzenia ćwiczeń dostarczamy dziecku poprzez formę i zabawy i bezpośredni kontakt z wodą wiele doznań zmysłowych.

Dziecko poznaje, jaka jest woda:

- ciepła, zimna, czysta, brudna,

- próbuje (rozpoznaje smaki),

- obserwuje zmiany stanów skupienia (gotowanie wody) – co można zrobić z gotowanej wody (zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo), zamarzanie wody, topienie lodu (zimowe zabawy),

- nalewa, przelewa, barwi.

 

Ćwiczenia zmierzające do rozpoznania różnych struktur powierzchniowych

Dziecko w pierwszym okresie swojego życia poznaje poprzez manipulowanie różnymi przedmiotami. Dotykając ich powierzchni, wyczuwa strukturę przedmiotu. Poprzez opuszki palców, wargi, język – receptory dotyku, dziecko gromadzi informacje o posiadanym przedmiocie. Rozpoznaje przedmioty dla niego miłe i te, które są odbierane jako nieprzyjemne.

Dostarczane przedmioty do ćwiczeń powinny mieć zróżnicowaną strukturę powierzchniową. Bogactwo proponowanych wrażeń dotykowych pozwala mu na rozwijanie i przeżywanie różnych doświadczeń zmysłowych.

Propozycje rodzajów powierzchni:

- miękka,

- twarda,

- gładka,

- śliska,

- chropowata,

- cienka,

- gruba,

- szorstka,

- puszysta,

- gąbczasta,

- ostra,

- kłująca,

- ciepła,

- zimna,

- wilgotna.

Przykładowe ćwiczenia:

š Wyczuwanie powierzchni, po której chodzę (chodniczek o zmiennej fakturze powierzchni).

š Dotykanie przygotowanych materiałów różnymi częściami ciała (całą dłonią, opuszkami palców, grzbietem dłoni, stopą, palcami stopy itd.), chwytanie ich, podrzucanie.

š Czarodziejski worek: wyszukiwanie przedmiotów, rozpoznawanie ich, wskazywanie na obrazku, odgadywanie nazw ukrytych przedmiotów.

š Rozróżnianie i grupowanie przedmiotów o takiej samej fakturze.

š Segregowanie przedmiotów ze względu na rodzaj powierzchni (struktury).

š Łączenie w pary przedmiotów o przeciwstawnych cechach powierzchni (np. gładka – szorstka, miękka – twarda).

š Zabawy z wykorzystaniem materiału plastycznego (dotykanie, ugniatanie, ściskanie, rozciąganie, lepienie, rozrywanie, darcie, oklejanie, formowanie). W zabawach tych można wykorzystać różnego rodzaju masy (solne, papierowe, gliny…), gąbki, gazety, papiery, materiał przyrodniczy itp.,

 

Ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem, przekazywania mu informacji i emocji

Przekazywanie informacji odbywa się na wielu płaszczyznach:

š drogą komunikatu werbalnego, który jest największym osiągnięciem, a zarazem najtrudniejszym do opanowania sposobem porozumiewania się człowieka;

š drogą niewerbalną, poprzez przekazywanie i odbieranie komunikatów zmysłami:

- ruchy ciała, gest, mimikę,

- zapachy i smaki,

- dźwięki, czyli bodźce słuchowe, dochodzące z otoczenia,

- barwy,

- dotyk,

- symbole i znaki umowne.

Dziecko do pierwszych dni życia uczy się ich rozumienia, poprzez obserwację, naśladownictwo zdobywa doświadczenie i poznaje otoczenie. Z czasem rozpoznaje i uczy się reakcji na przekazywane znaki od drugiej osoby, rozpoznaje treść emocji i przekazywane intencje. Wypracowanie i zdobycie tych umiejętności jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka.

Przykładowe ćwiczenia, mające na celu rozwijanie sposobów komunikowania się oraz zmierzające do poznania drugiej osoby:

  1. Naśladownictwo (czyli powtarzanie czynności i wspólne ich wykonywanie):

š naśladowanie wydawanych odgłosów (stukania, klaskania, wydawanych dźwięków przez zwierzęta, przedmioty);

š naśladowanie wskazywania części ciała;

š naśladowanie sposobu wykorzystania i posługiwania się różnymi przedmiotami;

š naśladowanie czynności samoobsługowych;

š naśladownictwo podczas wspólnych zabaw z drugą osobą;

š naśladowanie wydawanych dźwięków (nabywanie umiejętności porozumiewania się werbalnego).

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania z drugą osobą (ćwiczenia w parach, ćwiczenia rozwijające poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania):

š dotykanie różnymi częściami ciała;

š poklepywanie, opukiwanie;

š uderzanie;

š przepychanie, przesuwanie;

š ciągnięcie;

š kołysanie, przytulanie;

š prowadzenie;

š wzajemne utrzymywanie równowagi i ciężaru ciała;

š wspólny relaks i odpoczynek.

3. Przekazywanie i odbieranie informacji, uczuć, emocji:

š zabawy „zgadnij, co robię” – zabawy w naśladowanie różnych czynności;

š zabawy „zgadnij, jaki jestem” – dobieranie symboli graficznych do prezentowanych emocji (wesoły, smutny, zły…);

š zabawy „pokaż, jaki jestem” – obserwowanie, identyfikowanie i odtwarzanie zachowania drugiej osoby.

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia