element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
http://portaledukacyjny.krakow.pl/web/guest%20/rekrutacja-do-przedszkoli
UWAGA RODZICE
Rekrutacja uzupełniająca na 1 nowe miejsce - składanie wniosków od 8.06 do 19.06.2015 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDWOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 8 CZERWCA DO

30 CZERWCA 2015 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co w rekrutacji „ marcowej”).                                                                                                                                           

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji                      „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA ODBYWA SIĘ NA JEDNO WOLNE MIEJSCE.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:              8 czerwca  – 30 czerwca 2015r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu 2015r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2015r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”.

26 czerwca 2015r. - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

29 czerwca 2015r. - podpisywanie umów przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów z Dyrektorem Przedszkola,

30 czerwca 2015r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118  W KRAKOWIE

Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej oraz wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 od 8 czerwca do 19 czerwca 2015r. wg poniższego harmonogramu:

 

Poniedziałek: 12.30 – 17.00

Środa: 8.00 – 11.30

Czwartek: 12.30 – 17.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA ODBYWA SIĘ NA JEDNO WOLNE MIEJSCE.Dnia 15.05.2015r. tj. piątek znajdziecie Państwo na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

informacje o ilości wolnych miejsc w przedszkolach pracujących w miesiącach wakacyjnych.

Zapisy na wolne miejsca odbywają się w poszczególnych przedszkolach w dniach ustalonych przez dyrektora. Proponuję 15.05.2015r. po sprawdzeniu Portalu Edukacyjnego dzwonić do danego przedszkola, aby uzyskać szczegółową informację.

W Przedszkolu Samorządowym nr 118 w Krakowie zapisy dzieci na miesiąc aierpień na wolne miejsca odbywają się od 18.05.2015r. tj. poniedziałek od godz. 8,00. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Budżet obywatelski 2015 r.


http://krakow.pl/budzet

 

czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-43
element-39
stopka-linia
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Przedszkole Nr 118 w Krakowie.