element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
http://portaledukacyjny.krakow.pl/web/guest%20/rekrutacja-do-przedszkoli
Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przedszkola od 20.04. – 30.04.2015r.

w kancelarii w godzinach:

 

poniedziałek -     12.30 – 17.00

wtorek  -               8.00 – 11.30

środa  -                 8.00 – 11.30

czwartek -             8.00 – 15.30

piątek -                 bez stron

 

Niepodpisanie umowy w w/w terminach jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Rodzic/prawny opiekun dziecka zgłaszający się do podpisania umowy zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Rodzic/prawny opiekun posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3 + okazuje kartę celem podpisania umowy - zgodnie z Uchwałą Nr CXXI/1939/14 Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014r. (każda godzina korzystania przez dziecko z przedszkola powyżej 5 bezpłatnych godzin w kwocie 0, 50 zł za godzinę). Nie okazanie KKR 3 + podczas podpisywania umowy skutkuje podpisaniem umowy zgodnie z w/w uchwałą (każda godzina korzystania przez dziecko z przedszkola powyżej 5 bezpłatnych godzin w kwocie  1, 00 zł za godzinę) z możliwością aneksowania umowy w późniejszym terminie.


Budżet obywatelski 2015 r.

http://krakow.pl/budzet

 

czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-43
element-39
stopka-linia
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Przedszkole Nr 118 w Krakowie.