element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

czytaj dalej...

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Dyrektor

mgr Jadwiga Żurek

nauczyciel dyplomowany

grupa I

mgr w zakresie: wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: nowoczesne kierowanie i zarządzanie w instytucjach oświatowo-wychowawczych

mgr Kinga Przetocka
nauczyciel dyplomowany grupa I

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


studia podyplomowe: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Uniwersytet Pedagogiczny


Studia Podyplomowe:
pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika


mgr Liwia Gibek nauczyciel mianowany grupa II

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Pedagogiczna w Krakowie


studia podyplomowe:
logopedia


mgr Agnieszka Kotarba

nauczyciel kontraktowy
grupa II

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Szkoła Wyzsza im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie

 

studia podyplomowe:

Animacja form taneczno-ruchowych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 mgr Dagmara Krawczyk - Chwyć
nauczyciel mianowany
gr III

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:
korekcja wad postawy
Akademia Wychowania
Fizycznego
mgr Beata Banaś
nauczyciel kontraktowy
gr III

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

kurs kwalifikacyjny:
z zakresu metodyki nauczania jezyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli wychowania przedszkolanego i edukacji wczesnoszkolnej

PTE –Certyfikat z języka angielskiego, poziom B2

mgr Bernadetta Klecka

nauczyciel mianowany

grupa IV

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Pedagogiczna w Krakowie
studia podyplomowe:
język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

PTE –Certyfikat z języka angielskiego, poziom B2
mgr Agata Przybyś

nauczyciel
mianowany

grupa IV

mgr w zakresie: terapia pedagogiczna i rewalidacja idywidualna
Uniwerystet Pedagogiczny w Krakowie


licencjat w zakresie: pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Z-ca społeczny dyrektora

mgr Maria Wojtczak

nauczyciel dyplomowany

grupa V

mgr w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


studia podyplomowe:
pedagogika przedszkolna i zarzadzanie przedszkolem Akademia Pedagogiczna w Krakowiemgr Ewa Janik

nauczyciel dyplomowany

grupa V

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Studia podyplomowe:

Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia