element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Dyrektor

mgr Jadwiga Żurek

nauczyciel dyplomowany

Grupa I

mgr w zakresie: wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: nowoczesne kierowanie i zarządzanie w instytucjach oświatowo-wychowawczych


mgr Anna Radwańska

nauczyciel kontraktowy

Grupa I

mgr w zakresie: filologia słowiańska i filologia polska 
Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 

studia podyplomowe:

pedagogika

przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Ewa Janik nauczyciel dyplomowany GrupaII

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Studia podyplomowe:

Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika

mgr Agata Przybyś nauczyciel mianowany Grupa II

mgr w zakresie: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Uniwerystet Pedagogiczny w Krakowie


licencjat w zakresie: pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach


mgr Kinga Przetocka

nauczyciel dyplomowany

Grupa III

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


studia podyplomowe: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Uniwersytet Pedagogiczny


Studia Podyplomowe:
pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

 


mgr Barbara Oprzędek

nauczyciel mianowany GrupaIII

mgr w zakresie: pedagogika społeczzno-opiekuńcza Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Studia Podyplomowe: Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna - Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego w Krakowie


mgr Patrycja Trzcionkowska

nauczyciel stażysta

Grupa IV

mgr w zakresie: biologia eksperymentalna i śrdowiskowa Uniersytet Pedagogiczny

Z-ca społeczny dyrektora

mgr Maria Wojtczak

nauczyciel dyplomowany

Grupa IV

mgr w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


studia podyplomowe:
pedagogika przedszkolna i zarzadzanie przedszkolem Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 


mgr Dagmara Krawczyk - Chwyć

nauczyciel mianowany

GrupaV

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:
korekcja wad postawy

Akademia Wychowania
Fizycznego

  

 

 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia