element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDWOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 27 MAJA DO 4 CZERWCA 2019 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co w rekrutacji „ marcowej”).                                                                                                                                            

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji           „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118  W KRAKOWIE

Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej oraz wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 od 27 maja do 4 czerwca 2019r. wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek: 12.30 – 15.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

czytaj dalej...

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDWOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 27 MAJA DO 4 CZERWCA 2019 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co w rekrutacji „ marcowej”).                                                                                                                                            


Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji  „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118  W KRAKOWIE

Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej oraz wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 od 27 maja do 4 czerwca 2019r. wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek: 12.30 – 15.00

Czwartek 8.00 – 12.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 4 WOLNE MIEJSCA.czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Dyrektor

mgr Jadwiga Żurek

nauczyciel dyplomowany

grupa I

mgr w zakresie: wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


Studia podyplomowe w zakresie: nowoczesne kierowanie i zarządzanie w instytucjach oświatowo-wychowawczych

mgr Kinga Przetocka
nauczyciel dyplomowany grupa I

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie


studia podyplomowe: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Uniwersytet Pedagogiczny


Studia Podyplomowe:
pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika


mgr Liwia Gibek nauczyciel mianowany grupa II

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Pedagogiczna w Krakowie


studia podyplomowe:
logopedia


mgr Agnieszka Kotarba

nauczyciel kontraktowy
grupa II

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Szkoła Wyzsza im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie

 

studia podyplomowe:

Animacja form taneczno-ruchowych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 mgr Dagmara Krawczyk - Chwyć
nauczyciel mianowany
gr III

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:
korekcja wad postawy
Akademia Wychowania
Fizycznego
mgr Beata Banaś
nauczyciel kontraktowy
gr III

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

kurs kwalifikacyjny:
z zakresu metodyki nauczania jezyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli wychowania przedszkolanego i edukacji wczesnoszkolnej

PTE –Certyfikat z języka angielskiego, poziom B2

mgr Bernadetta Klecka

nauczyciel mianowany

grupa IV

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Pedagogiczna w Krakowie
studia podyplomowe:
język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

PTE –Certyfikat z języka angielskiego, poziom B2
mgr Agata Przybyś

nauczyciel
mianowany

grupa IV

mgr w zakresie: terapia pedagogiczna i rewalidacja idywidualna
Uniwerystet Pedagogiczny w Krakowie


licencjat w zakresie: pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Z-ca społeczny dyrektora

mgr Maria Wojtczak

nauczyciel dyplomowany

grupa V

mgr w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


studia podyplomowe:
pedagogika przedszkolna i zarzadzanie przedszkolem Akademia Pedagogiczna w Krakowiemgr Ewa Janik

nauczyciel dyplomowany

grupa V

mgr w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Studia podyplomowe:

Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia