element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Publikacje


"BAW SIĘ BEZPIECZNIE"

 

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym i zajmuje ważne miejsce w jego rozwoju i wychowaniu. Zabawy mogą być zorganizowane przez nauczyciela, rodziców lub też podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy.

 

Często zdarza się, że rodzice z racji wykonywanych obowiązków zmuszeni są do pozostawienia dzieci samych w domu lub na podwórku, gdzie dziecko może podjąć takie działania, których skutki są trudne do przewidzenia. Działania te często mogą doprowadzić do tragedii.

 

Dlatego tak ważne jest nauczenie dziecka umiejętności bezpiecznego spędzania czasu, a także ukazanie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwych zabaw.

 

Pozostawiając dziecko samo rodzice powinni ustalić:
- zasady pobytu dziecka w mieszkaniu,
- reguły zachowania się dziecka na placu zabaw,
- sposób kontaktowania się z rodzicami (opiekunami) w razie potrzeby.

 

Dziecku należy uzmysłowić, iż o każdym jego nowym zamiarze, nieprzewidzianej zmianie zabawy, wyjściu na podwórko, zaproszeniu do domu kolegi, muszą wiedzieć rodzice i winni wyrazić na to zgodę.

W każdej sytuacji, kiedy chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie może być pośpiechu, bezładu, nieuwagi czy przeoczenia. Nigdy nie należy w pełni zaufać dziecku, ale przewidzieć skutki ewentualnych zachowań zagrażających jego zdrowiu czy życiu.

 

Ubóstwo doświadczeń sprawia, że dziecko w wieku przedszkolnym, zwłaszcza młodsze, nie wie, że ostrym szkłem może się skaleczyć, nie zdaje sobie sprawy z następstw zabawy zapałkami, wkładania do ust małych przedmiotów, połykania leków itp. To dorośli muszą dostarczyć dzieciom przeżyć, pogłębić ich doświadczenie, oraz kształtować nawyki. W dążeniu do osiągnięcia pożądanych postaw.

 

Rodzice powinni uwrażliwić dziecko na możliwość pojawienia się zagrożeń w czasie zabaw: w domu, na podwórku, podczas wakacji, ucząc dziecko następujących zasad:

 • Zabawy w domu
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w domu:
 • zakaz odbierania telefonów lub informowanie, że mama nie może teraz rozmawiać,
 • zakaz otwierania drzwi,
Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z zabaw:
 • zapałkami,
 • lekarstwami,
 • środkami chemicznymi,
 • ostrymi narzędziami.
Przestrzeganie zakazu:
 • manipulowania urządzeniami podłączonymi do prądu i gazu,
 • wychylania się przez okno,
 • wspinania się na meble.
Zapoznanie dzieci z różnymi sytuacjami trudnymi, zagrażającymi zdrowiu lub życiu, w których należy umieć sobie radzić:
 • pożar w domu,
 • zalanie wodą.
 • Zabawy na podwórku
 • Wdrażanie do przestrzegania nakazu zabaw w miejscu, gdzie pozwalają się bawić rodzice.
 • Wyrabianie nawyku powiadamiania rodziców o zmianie miejsca zabawy.
Wyjaśnienie niebezpieczeństw związanych z:
 • podchodzeniem do pracujących maszyn i urządzeń,
 • przebywaniem w miejscach niedozwolonych (teren budowy, wykopy, piwnice, ruiny),
 • zabawy z nieznanymi zwierzętami (psy, koty).
 • Wdrażanie do korzystania ze sprzętu i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przestrzeganie zakazu brania do ust rzeczy znalezionych i nie znanych.
 • Zabawy podczas wakacji
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu samodzielnego oddalania się bez wiedzy i zgody dorosłych.
Przestrzeganie zakazu:
 • zbierania nieznanych owoców i grzybów,
 • rozpalania ognisk w miejscach niedozwolonych,
 • kąpania się w miejscach niestrzeżonych,
 • kontaktów z dzikimi zwierzętami.
 • Zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w czasie burzy.
 • Zabawy zimą
 • Wdrażanie do właściwego korzystania ze sprzętu sportowego: sanek, nart, łyżew itp.
Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu:
 • zabawy z dala od ulicy,
 • zakaz czepiania się jadących pojazdów,
 • zakaz ślizgania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych,
 • zakaz rzucania do kolegów zamarzniętymi śnieżkami.

Należy tak ukierunkować dziecko, aby potrafiło rozwiązać problemy i radzić sobie w różnych sytuacjach, aby lepiej rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło znaleźć oparcie w samym sobie lub poprosić o pomoc w sytuacjach trudnych.

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA OSTRZEGA, INFORMUJE, RADZI


DZIESIĘĆ ZŁOTYCH ZASAD

 • Bądź dla swoich dzieci wzorem prawidłowego zachowania  zawsze i w każdej sytuacji.
 • Ucz swoje dzieci, by podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (nawet znajomym, a także innym dzieciom).
 • Nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów.
 • Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów, słodyczy, napojów.
 • Zakaż im wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych, oddalania się z nieznajomymi. Musisz zrobić wszystko, aby Twoje dziecko było nieufne wobec obcych.
 • Starannie wybierz trasę, którą dziecko ma chodzić do szkoły. Naucz je bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi.
 • Uczyń wszystko, by zabawy dzieci były bezpieczne. Ucz dzieci rozwagi i sam bądź przewidujący.
 • Zawsze zwracaj uwagę na zachowanie swoich dzieci i ich przyjaciół.
 • Traktuj swoje dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów. Codziennie znajdź czas na rozmowę z własnym dzieckiem.
Wracaj
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia