element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Publikacje


Z komputerem na ty

Współczesny świat stawia przed dziećmi, rodzicami i nauczycielami nowe wyzwania w postaci nowoczesnych urządzeń, maszyn oraz komputerów. W tym świecie funkcjonują również wychowankowie naszego przedszkola. Aby przygotować dzieci do życia w takich warunkach, założyłam "Przedszkolny Klub Informatyczny" wspierający działania wychowawczo - edukacyjne przedszkolaków oraz nauczycieli.

Celem głównym klubu jest uświadamianie przedszkolakowi korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera. Dziecko zostaje zapoznane z tymi tematami na miarę swoich możliwości, w sposób przystępny i dla niego zrozumiały. W wieku przedszkolnym dziecko chętnie uczy się poprzez zabawę, cechuje go silna chęć poznawania i eksperymentowania, nie obawia się negatywnych efektów swoich działań. Mając te cechy, dzieci często znacznie szybciej niż dorośli umieją posługiwać się nowymi osiągnięciami techniki.

W ramach działań klubu prowadzę zajęcia informatyczne, które odbywają się okazjonalnie ze względu na możliwości techniczne przedszkola. Stanowią one część uzupełniającą zajęć głównych - dydaktycznych. Dzieci w małych grupach aktywnie uczestniczą w zabawach komputerowych utrwalając czytanie, pisanie, liczenie. W zajęciach wykorzystuję programy multimedialne zatwierdzone bądź propagowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Programy te ze względu na różnorodność tematyczną, interaktywny sposób przedstawiania danego zagadnienia, ciekawą szatę graficzną i dźwiękową, animacje obrazu, sprawiają że dziecko szybciej się uczy i ma możliwość rozwijania się w wielu sferach. Konstruowane programy dają możliwość wykonywania zadań przez przedszkolaków na różnych poziomach stopnia zaawansowania, przez co praca wychowawczo-dydaktyczna może być realizowana indywidualnie na miarę możliwości uzdolnień dzieci.

Komputer to nieodłączny element dzisiejszego i przyszłego świata, który na pewno nie zniknie, lecz będzie ulegał zmianom i udoskonaleniom. Dlatego ważne jest, aby uczyć korzystać z niego dzieci w sposób mądry i rozważny.

Małgorzata Piątek

Wracaj
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia