element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Publikacje


Bezpieczeństwo dziecka - priorytet w przedszkolu nr 118 w Krakowie

Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego obywatela, jest wartością najwyższą. Według A. Masłowa, bezpieczeństwo jest drugą w hierarchii ważności potrzebą ludzką po potrzebach fizjologicznych (głód, pragnienie itp.). Podstawowym zadaniem każdego państwa powinno być więc najpierw stworzenie, a następnie stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa. W tym systemie, zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom powinno być priorytetem w działalności nauczycieli. Wraz z rozwojem dziecka i jego usamodzielnieniem, musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją zdolnością do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Świadoma tych priorytetów postanowiłam w ramach swojej działalności wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu nr 118 w Krakowie, wyjść naprzeciw problemom związanym z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania.

Proces edukacji rozpoczęłam tematem "Bezpiecznego otoczenia" dziecka w placówce. Zapoznałam dzieci z bezpiecznym użytkowaniem zabawek, wyposażeniem przedszkola (poruszaniem się po schodach) oraz jako najważniejszy element, bezpiecznym korzystaniem ze sprzętu ogrodowego (huśtawki, piaskownicy, zjeżdżalni, makiety rakiety itp.)

Następnie poszerzyłam świadomość bezpieczeństwa u dzieci o element drogi do przedszkola. Jako najważniejsze, starałam się zapoznać dzieci z zagrożeniami jakie mogą je tam spotkać. Szczególny nacisk położyłam na znajomość kilku wybranych, moim zdaniem najbardziej dla tej grupy wiekowej ważnych znaków drogowych (przejście dla pieszych, droga wyłącznie dla rowerów, dzieci, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci, sygnalizacja świetlna). Po części teoretycznej, realizowałam wycieczki utrwalające praktycznie wiedzę na ten temat.

Kilkakrotnie poprosiłam o pomoc funkcjonariuszy policji z sekcji ruchu drogowego, którzy wsparli moje działania za pomocą pogadanek, atrakcyjnych akcesoriów i filmów dydaktycznych (specjalnie nakręconych w tym celu "Przygód Bolka i Lolka na drodze"). Jeden raz udało się doprowadzić do lekcji praktycznej , gdzie policjanci wraz z dziećmi na skrzyżowaniu obok przedszkola, uczyli je w warunkach normalnego ruchu drogowego zasad bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez jezdnię .

Uzupełnieniem informacji przekazanych przez policjantów były wizyty Strażników Miejskich, którzy starali się podkreślić, aby w razie niebezpieczeństwa dzieci szukały pomocy u osób mundurowych. Przybyli funkcjonariusze przedstawili zadania SM, opisali wygląd ich mundurów, pouczyli dzieci aby zapamiętały telefony alarmowe oraz podkreślili ważność znajomości przez każde dziecko swojego adresu zamieszkania. Jako pomoc dydaktyczną przekazali kolorowanki tematyczne i naklejki dla każdego dziecka. W ramach prelekcji zwracali uwagę na to, aby dzieci unikały miejsc odosobnionych, nie udzielały informacji przez telefon, gdy są same w domu, strzegły się napotkanych, błąkających się zwierząt, nie nosiły na szyi kluczy od mieszkania, nie przyjmowały od obcych prezentów, nie wsiadały zachęcone przez nieznajomych do samochodów, wind itp. Podkreślili, żaby w razie niebezpieczeństwa głośno krzyczały i wzywały pomocy (np. "Pali się!").

W ramach pogłębienia tych tematów, nawiązałam kontakt z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa, Urzędu Miasta Krakowa, skąd uzyskałam pomoc w postaci przekazanych dla całego przedszkola atrakcyjnych kolorowanek o tematyce związanej z bezpieczeństwem, odblaskowych, fluorescencyjnych identyfikatorów akcji "Bezpieczny Kraków" na ubrania oraz książeczek i plakatów o unikaniu zagrożeń.

Aby proces edukacji na ten temat zachowywał ciągłość i aktualność, założyłam "Kącik edukacyjny" dla rodziców pod hasłem: "Bezpieczne dziecko" i "Zły dotyk", gdzie umieszczałam artykuły z prasy specjalistycznej, ogólnopolskiej, lokalnej i Internetu, dotyczące bezpieczeństwa, ze szczególnym podkreśleniem głośno komentowanego obecnie w mediach tematu molestowania dzieci. Najbardziej popularne z prezentowanych tematów to: "Agresja wśród dzieci", "Rola bezpiecznej zabawki", "Dziecko w świecie wirtualnym, czyli bezpieczny Internet", "Ostrożnie z telewizją", "Między swobodą a przemocą w wychowaniu", "Prawa dziecka - deklaracje a rzeczywistość" itp.

Z uwagi na to, że dzieci pozostawione same sobie, często są sprawcami i ofiarami pożarów, uznałam za bardzo ważne, podkreślenie rangi informacji dotyczących zagrożeń przeciwpożarowych. W tym celu zainicjowałam wycieczkę do "Szkoły Aspirantów Pożarnictwa PSP" w Krakowie, gdzie dzieci, czynnie mogły uczestniczyć w wystawianym specjalnie dla nich spektaklu edukacyjnym pt. "Mały Strażak", w wykonaniu słuchaczy SAP. W dalszej kolejności przedszkolaki mogły zwiedzić centrum dowodzenia, zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem strażackim oraz biernie uczestniczyć w akcji wyjazdu do pożaru sekcji strażackich. Atrakcyjna forma prezentacji pracy strażaków, wywarła duże wrażenie na dzieciach, dzięki temu informacje tam uzyskane, zostały jako rady praktyczne przyswojone przez nie bardzo łatwo. Aby wrażenia z pobytu w Straży Pożarnej jeszcze długo zostały w pamięci uczestników wycieczki, wykonałam dla wszystkich dzieci stosowne, pamiątkowe: "Certyfikaty Małego Strażaka".

Przedszkole nasze jest również otwarte na inne formy przekazu wiedzy o zagrożeniach jakimi są np. częste wizyty teatrzyków mających w swoim repertuarze odnośną tematykę. Tym sposobem nawiązaliśmy stałą współpracę z Teatrem Edukacji i Profilaktyki "Maska", który zaprezentował się przedstawieniem: "Bezpieczny Bądź", Prekursorem Artystycznym "Bamm Baamm", który wystąpił ze spektaklem profilaktycznym: "Ryszard Chronicki, który dzieci chronił" oraz uczestniczyliśmy w ramach współpracy w przedstawieniu: "Jesteśmy bezpieczni", przygotowanym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie.

W ramach współpracy sponsorskiej z "Agencją Ochrony KOMANDOS Kraków", zrealizowaliśmy mój autorski pomysł, mający na celu lepszą identyfikację dzieci, podczas wyjść grupowych poza teren przedszkola. Firma ochrony wykonała dla nas kamizelki odblaskowe z adresem przedszkola, jego logo, numerem telefonu oraz numerami indywidualnymi dla każdego dziecka. Pozwala to na błyskawiczną identyfikację dzieci w razie ewentualnego odłączenia od grupy, jak i szybsze ich rozpoznawanie i liczenie podczas przemieszczania środkami komunikacji miejskiej. Nie bez znaczenia jest również wariant marketingowy, reklamujący naszą placówkę jaki i prestiżowy, podkreślający elitarność wyglądu podopiecznych (Pozytywna identyfikacja dzieci ze służbami ratowniczymi).

Zorganizowałam wspólnie ze stowarzyszeniem "Bezpieczna Małopolska", we wszystkich grupach wiekowych konkurs na plakat pt.: "Moje Bezpieczne Przedszkole". Nagrody dla dzieci pozyskałam od sponsorów: TS Wisła Kraków, Urzędu Miasta Krakowa i Stowarzyszenia "Bezpieczna Małopolska".

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie omawianych zagadnień niezbędne stało się moje uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach. Dotychczas uczestniczyłam w warsztacie metodycznym "Agresja u dzieci", konferencji "Bezpieczeństwo i higiena pracy w polskiej szkole", warsztatach "Techniki relaksacyjne i stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym" , seminarium na temat: "Czy wiesz w jaki sposób i dlaczego osłaniać małe dziecko przed nadmiarem bodźców świata zewnętrznego?". Zorganizowałam w ramach WDN radę szkoleniową na temat: "Odpowiedzialność w rodzicielstwie w aspekcie prawnym i psychologicznym" zapraszając do jej przeprowadzenia mgr Aleksandrę Adamek, dyrektora "Samorządowego Ośrodka Psychologiczno - Pedagogicznego" w Krakowie.

Gromadzę ciekawe scenariusze zajęć odnośnie tematyki bezpieczeństwa i dzielę się nimi z gronem pedagogicznym. Przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie na temat "Powiedz NIE - bądź ostrożny", wykorzystując materiały z książki pt.: "Bezpieczeństwo dzieci" Doroty Klus-Stańskiej i Marzeny Nowickiej. Zrealizowałam cykl zajęć dydaktycznych pt.: "Baw się bezpiecznie", "Co się może zdarzyć?" i planuję nadal kontynuować tą tematykę. W ramach popularyzacji tej tematyki napisałam artykuł do gazetki przedszkolnej "Nasze Skrzaty" będący relacją z wizyty w naszym przedszkolu Policjantów i Strażników Miejskich.

Jolanta Witulska
Wracaj
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia