element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Publikacje


Wszystkie dzieci rodzą się z zadatkami na geniuszy”

 

10.09.2012

Opracowała: mgr Agata Przybyś


Tak, jednak aby rozwinąć swój niezwykły potencjał potrzeba im motywacji, by
w pełni wykorzystały drzemiące w nich możliwości.
Realizacja ich potrzeb i aspiracji zależy od warunków w jakich się ten proces dokonuje oraz od zasobu wiadomości, umiejętności, nabytych doświadczeń i zdolności.

Wiele wyników badań wskazuje na to, że właściwa stymulacja intelektualna we wczesnym okresie rozwoju dziecka przynosi szybkie efekty. To właśnie w okresie przedszkolnym organizm ludzki jest szczególnie podatny na oddziaływanie wychowawcze i aktywizację sfery intelektualnej, dodatkowo regularna praca z dzieckiem czyni cuda. Zakres umiejętności, które można wyćwiczyć jest szeroki, a najlepszymi nauczycielami dla swoich dzieci są ich rodzice. Znają oni przecież swoje pociechy lepiej niż ktokolwiek inny.

Niezbędnym warunkiem całego procesu jest budowanie u malucha poczucia własnej wartości, a osiągnąć to można poprzez wskazanie dziecku jego mocnych stron. Badania wykazują, że dzieci zachęcane do działania, a równocześnie otrzymujące emocjonalne wsparcie, charakteryzują się silniejszym poczuciem własnej wartości i mają większą szansę na odniesienie życiowego sukcesu.

Jest to zatem bardzo ważne i odmienne od stylu wychowania jaki przyjmują ci rodzice, których niepokoją wyłącznie wartości materialne, przesłaniające dziecięcą potrzebę ciekawości i zainteresowania otaczającym światem. Z czasem niezaspokajana dziecięca chęć poznawania i tworzenia, ustępuje miejsca zamknięciu, nieufności i ograniczeniu.

Największym darem, jaki rodzice mogą ofiarować dziecku, jest otwarty, spontaniczny, twórczy styl życia, pozwalający, nie tylko dziecku, ale i wszystkim członkom rodziny na aktywność, podejmowanie wspólnych decyzji i branie odpowiedzialności za pomyślność oraz sukcesy całej rodziny. Twórcze wychowanie, które dziecko wyniesie z domu często daje mu więcej, niż późniejsza szkolna edukacja w tej dziedzinie.

Psycholog E. P. Torrance uważał, że „dzieci nie trzeba uczyć twórczości - wystarczy im nie przeszkadzać”. Dał on dodatkowo rodzicom cenne rady. Oto one:

 • dostarczaj dzieciom materiałów, które rozwiną jego wyobraźnię,

 • dostarczaj materiałów, które wzbogacą obrazowość języka np. baśnie ludowe, mity, legendy,

 • zostawiaj dziecku czas na myślenie i marzenie na jawie (niech ma czas na zadumę
  i namysł, a nie biegnie od jednego zajęcia do drugiego),

 • zachęcaj je do utrwalania swoich pomysłów,

 • nadawaj dziecięcym utworom skończoną formę (opraw ich rysunki, złóż tomik
  z wierszy),

 • akceptuj naturalną skłonność do odmiennego spojrzenia na rzeczy,

 • chwal przejawianie indywidualności,

 • zachęcaj dzieko do bawienia się słowami,

 • kochaj dzieci i mów im o tym.

Wielość doświadczeń oraz bodźców może ujawnić u dziecka, oprócz doskonałego ogólnego rozwoju intelektualnego, także uzdolnienia kierunkowe. Wówczas wpływ środowiska oraz wrodzone predyspozycje pozwolą mu dodatkowo doskonalić się w wąskich określonych dziedzinach, takich jak: muzyka, plastyka, technika, matematyka czy sport.

Dzieci pewne swoich mocnych i słabych stron, znające swoją wartość, wyrosną na pewnych siebie młodych ludzi, posiadających odwagę i motywację pozwalającą im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zmianę otaczającego je świata.

Wracaj
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia