element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Publikacje


"Rozwój języka w wieku przedszkolnym"


28.10.2013

opracowanie: mgr Liwia Gibek

 

 

Język przedszkolaka dowodzi, że proces kształtowania się systemu językowego

w podstawowym wymiarze dobiega końca. Na początku wieku przedszkolnego dzieci potrafią udzielać odpowiedzi na proste pytania dotyczące niedawnej przeszłości, wspominać odleglejsze wydarzenia, zazwyczaj łączące się z silnymi emocjami. Koniec wieku przedszkolnego przynosi rozwój zdolności narracji, dziecko potrafi opowiedzieć kilkoma zdaniami co działo się na wycieczce ,

w przedszkolu. Staje sie gotowe do nauki czytania tekstów i nauki języka poprzez opisy metajęzykowe.

 

Rozwój mowy w czwartym roku życia

W mowie dziecka pojawiają się głoski dziąsłowe. Najczęściej jako pierwsze realizuje ono "sz" i "ż", następnie "cz" i "dż". W tym wieku nie musi jeszcze wymawiać głoski "r", która zgodnie z opisem rozwoju mowy pojawia się na samym końcu. Czterolatek powinien poprawnie wymawiać już wszystkie dźwięki mowy z wyjątkiem "r". W wieku czterech lat zaniknąć powinno zmiękczanie spółgłosek. Brak poprawnej wymowy lub brak głosek, oprócz "r", po ukończeniu czterech lat jest podstawą do rozpoczęcia zajęć logopedycznych.

Stały wzrost słownictwa , którym posługuje się dziecko, powoduje, że wypowiedzi stają się coraz dłuższe i barwniejsze. Pojawiają się więc takie frazy jak: naprawdę!, ojej!, jakie wspaniałe, to niesamowite...Zwracać należy uwagę na to, czy dziecko nie powtarza zasłyszanych fraz nieadekwatnie lub natrętnie, po kilka razy. Takie zachowania mogą być echolaliami i wskazywać na nieprawidłowości w rozwoju poznawczym i językowym.

W wieku czterech lat rozwija sie dosyć wyraźnie umiejętność narracji, dzięki czemu kształci się zdolność nazywania prostych związków przyczynowo-skutkowych lub relacji czasowych. Rozwój poznawczy pozwala dziecku dodatkowo lepiej orientować się w różnicach między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jeśli bowiem dziecko będzie wykazywało zaburzenia pewnych funkcji lewej półkuli mózgu, tworzenie narracji i językowe odtwarzanie zdarzeń będzie sprawiało mu dużą trudność. Takie trudności można zauważyć często u leworęcznych dzieci oraz u tych, które nie wybrały jeszcze dominującej ręki (proces lateralizacji jest jeszcze niezakończony).

Bardzo istotne jest także odpowiadanie na pytania stawiane przez czterolatka, gdyż nie tylko rozwijają one wiedzę i dostarczają prawidłowych wzorców językowych ale również kształtują prawidłowe relacje międzyludzkie. Kształcą także umiejętność dialogu i wchodzenia naprzemiennie w role nadawcy i odbiorcy. Od naszych odpowiedzi zależy, ile będzie wiedziało dziecko o świecie, ale przede wszystkim ile będzie chciało się dowiedzieć w przyszłości. Możemy zarówno rozbudzić lub zgasić naturalną ciekawość i potrzebę wiedzy. Warto więc wykorzystać wiek pytań przypadający na czwarty i piąty rok życia dziecka by stworzyć właściwy model komunikacyjny z własnym dzieckiem.

 

Rozwój mowy w piątym i szóstym roku życia

Piąty i szósty rok życia dziecka to okres ostatecznego kształtowania się systemu językowego. Dziecko nabiera wprawy w posługiwaniu się nabytymi umiejętnościami oraz uzupełnia o brakujące elementy gramatyczne. Dziecko realizuje już większość dźwięków polszczyzny, łącznie z nosówkami "ą" i "ę". Jedynym brakującym dźwiękiem może być "r". Należy pamiętać, że dziecko powinno wypowiadać wszystkie dźwięki języka przed rozpoczęciem nauki w szkole, aby uniknąć trudności w czytaniu i pisaniu spowodowanych błędną wymową. Dzieci w tym wieku nie budują już tylko i wyłącznie zdań nazywających, ale porządkują je w określone sekwencje i struktury składające się z większej liczby zdań(dwóch, trzech i więcej).

Piąty rok życia jest to nadal wiek pytań, lecz nie w takiej samej liczbie. Zmienia się natomiast zakres pytań, gdyż dzieci pytają o zjawiska niewyjaśnialne lub wręcz przeciwnie-oczywiste. Dzieci zaczynają bawić się słowami, potrafią rymować i dostrzegać różnego rodzaju niuanse językowe. Zauważają wieloznaczność wyrazów, a w ich mowie potocznej pojawiają się wyrażenia, zwroty, słowa o znaczeniu metaforycznym. Dzieci zaczynają w wyraźnie inny sposób rozmawiać z rówieśnikami, panią w przedszkolu, czy sprzedawcą w sklepie. Znają też większość grzecznościowych zwrotów. Poprawnie rozwijające się dziecko przestaje układać wyrazy w zdania, a zaczyna stosować nieuświadomione prawidła mowy ojczystej.

Dorobek językowy, z jakim rozpoczyna dziecko start w szkole będzie pomocny w sprostaniu coraz wyższym wymogom stawianym przez nauczycieli i rodziców.

Wracaj
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia