element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

czytaj dalej...

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2017/2018 będzie oparta na:

 

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (załącznik nr 1)

 

 • Programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2017) w grupie dzieci 3,4,5,6 letnich, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora przedszkola.

 

Programy własne nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Program adaptacyjny Przedszkola Samorządowego nr 118  -  „Będę Przedszkolakiem" - E. Janik, M. Wojtczak
 2. Program wspomagania i terapii rozwoju emocjonalnego dzieci 5-6 letnich oraz scenariusze zajęć - J. Żurek
 3. „Zdolne dziecko" - program stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym - A. Przybyś
 4. Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - E. Janik
 5. „Zabawy muzyczne na cztery pory roku" - program wychowania muzycznego                w przedszkolu - E. Janik
 6. „Kolorowe nutki” – program wychowania muzycznego w przedszkolu dla dzieci 5 - letnich - K. Przetocka
 7. „W krainie bajek” – program do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci 5 - letnich - K. Przetocka


Wykorzystujemy również ciekawe metody, koncepcje i projekty:

 1. Metoda Dobrego Startu. M. Bogdanowicz
 2. Wprowadzanie dziecka w świat pisma.I. Majchrzak
 3. Kinezjologia edukacyjna. P. Dennisona
 4. Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
 5. Metoda Twórcza C.Orffa
 6. Metoda ruchu rozwijającego -  W. Sherborne
 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia