element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

Witamy w przedszkolu wszystkie przedszkolaki:)

W przytulnych salach

Przy małych stoliczkach

Dzieci swe miejsca zajęły

Witaj przedszkole, nasze kochane!

Szybko wakacje minęły
czytaj dalej...

ZEBRANIE Z RODZICAMI !!!

 

czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra
ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Zapisy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 1 marca do 30 marca 2018r.

  • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą

systemu elektronicznego dostępnego od 1 marca 2018r. od godz. 8.00

poprzez stronę dla rodziców www.krakow.formico.pl

  • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone 

art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17

Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia

kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych

do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r.

i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.  

  • Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę

samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

1 marca – 30 marca 2018r. - wprowadzanie wniosków przez rodziców

poprzez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz składanie

wypełnionych wniosków wraz z dokumentami

w przedszkolu /dni i godziny podane poniżej/

 

27 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są

w przedszkolu, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy,

otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej

niż jedno przedszkole –uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu

wskazanym jako pierwsze.

30 kwietnia – 16 maja 2018r. – podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola,

do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie
umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym
przedszkolu.

 

17 maja 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

(od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej

o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia

Komisji do dyrektora przedszkola)

 

18 maja – 25 maja 2018r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 

Potwierdzanie woli przyjęcia z rodzicami dzieci zakwalifikowanych
do przedszkola od 08.05. – 16.05.2018r. w kancelarii w godzinach:
 

 

14.05. tj. poniedziałek - 12.30 – 16.00

08.05.15.05 tj. wtorek  -12.30 – 17.00

09.05.16.05 tj. środa -    8.00 – 11.30

10.05 tj. czwartek -        8.00 – 11.30

piątek - dzień bez stron

 

Niepotwierdzenie woli przyjęcia w w/w terminach jest równoznaczne
z rezygnacją z przedszkola. 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia