element-04
Przedszkole Samorządowe nr 118
ul. H. Modrzejewskiej 21
31-327 Kraków
element-06
tel. / fax.: 12 637 24 80
element-09
element-10
element-26
element-27
element-28
element-29
element-30

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

czytaj dalej...

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola z rodzicami dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w kancelarii przedszkola:

 

24.06.2019r. tj. poniedziałek - 8.00 – 16.00

25.06.2019r. tj. wtorek 8.00 – 13.00

 

 

 

Niepotwierdzeni woli w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.czytaj dalej...

Zapraszamy wszystkich Rodziców i chętne osoby
do przekazania 1% podatku
na Samorządowe Przedszkole nr 118.
Numer KRS: 0000270261


Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pomocy szkoleniowo - naukowych do zabaw w budynku przedszkola oraz na powietrzu.


Wszystkim dobroczyńcom DZIĘKUJEMY !!!!czytaj dalej...
1
2
3
element-31
element-32
rower
element-33
ramka-góra

Zapisy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 1 marca do 29 marca 2019r.

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego od 1 marca 2019r. od godz. 8.00 poprzez stronę dla rodziców www.krakow.formico.pl
  2. 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r. i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.
  3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności.

TERMINARZ REKRUTACJI:

1 marca – 29 marca 2019r. - wprowadzanie wniosków przez rodziców poprzez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz składanie wypełnionych wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu /dni i godziny podane poniżej/

26 kwietnia 2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym jako pierwsze.

29 kwietnia – 10 maja 2019r. do godz. 16:00 – potwierdzenie woli przyjęcia

13 maja 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji do dyrektora przedszkola)

27 maja – 28 czerwca 2019r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 

 

 

 

Wnioski wraz z dokumentami   o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w kancelarii przedszkola od 01.03 - 29.03.2019r.            w godzinach:

 

 

poniedziałek -     8.00 – 16.00

wtorek  -             dzień bez stron

środa  -               8.00 – 11.30

czwartek-           12.30 –16.00

piątek -               8.00 – 11.30

 
ramka-dół
element-38
Publikacje
element-45
element-36
Akty prawne i druki
element-44
element-34
element-39
stopka-linia